Sử dụng PHP để gửi tin nhắn sms bằng Dcom 3G

Sử dụng PHP để gửi tin nhắn sms bằng Dcom 3G

Lướt qua trên mạng chủ yếu thấy toàn solution gửi SMS bằng Dcom 3G bằng code C# và VB. Vì một số lý do khách quan mình cần sử dụng PHP điều khiển Dcom 3G. Nghe thật vô lý phải không, trước giờ mọi người đều chỉ sử dụng PHP để lập trình web, chẳng ai dùng để làm việc với thiết bị phần cứng. Sau một hồi tìm kiếm trên Google theo hướng vô lý ấy, mình phát hiện…

Đọc Thêm Đọc Thêm

Số hóa văn bản đơn giản

Số hóa văn bản đơn giản

Trong thực tế có một số trường hợp bạn cần tìm kiếm một số nội dung trong đống tài liệu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đống tài liệu thì nhiều, không thể mở từng văn bản để tìm được Vừa rồi khách hàng có yêu cầu team mính số hóa các tài liệu báo giá, để quản lý tìm kiếm văn bản cho thuận tiện. Đê search trực tiếp từng văn bản thì rât mất thời gian. Ý tưởng…

Đọc Thêm Đọc Thêm