Cài đặt TeamViewer điều khiển Raspberry Pi từ xa

Cài đặt TeamViewer điều khiển Raspberry Pi từ xa

Do nhu cầu kết nối Raspberry từ xa mà nhà mình lại không có IP Tĩnh nên không thể sử dụng SSH để kết nối được, vì vậy bài này mình sẽ hướng dẫn cái đặt TeamViewer để truy cập Raspberry qua Internet

Bước 1: Tải file cài đặt

Truy cập liên kết để tải file
https://www.teamviewer.com/en/download/linux/#downloadAdditionalDownloads

Bước 2: Cài đặt TeamViewer

Truy cập tới thực mục đã tải file cài đặt xuống

cd /home/pi/Downloads/

Cài đặt

sudo dpkg -i teamviewer-host_14.2.8352_armhf.deb
sudo apt-get install -f

Đợi một lúc để quá trình cài đặt hoàn thiện, sau khi quá trình cài đặt hoàn thiện sẽ hiện lên box yêu cầu xác nhận điều khoản, chọn đồng ý

Bước 3: Khởi động lại và truy cập TeamViewer

Vào Applications/Internet/TeamViewer để lấy mã và truy cập thôi