Kiếm tra tốc độ VPS

Kiếm tra tốc độ VPS

Hôm trước cu em đồng nghiệp có hỏi mình về cách kiểm tra tốc độ VPS, nhận thấy đây cũng là nhu cầu thường gặp để kiểm tra xem chất lượng đường truyền của VPS. nên mình viết bài này hướng dẫn cách kiểm tra tốc độ kết nối internet sử dụng SpeedTest

Bước 1: Cài đặt CLI Speed Test

Tải xuống
wget https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
Phân quyền
chmod a+rx speedtest.py
sudo mv speedtest.py /usr/local/bin/speedtest-cli
sudo chown root:root /usr/local/bin/speedtest-cli

Bước 2: Tiến hành kiểm tra

speedtest-cli

Chia sẻ kết quả

speedtest-cli --share

Kết quả

Khi mà bạn không chỉ định test tốc độ đến một server cụ thể nào thì hệ thống sẽ lấy server gần nhật để kiểm tra

Để kết nối đến một server cụ thể bạn xem chi tiết danh sách cách server

speedtest-cli --list

Đây là một số server Việt Nam để bạn có thể test tốc độ VPS

speedtest-cli --server 2552 #FPT Telecom (Hanoi)
speedtest-cli --server 2515 #FPT Telecom (HCM)

speedtest-cli --server 2428 #Viettel IDC (Hanoi)
speedtest-cli --server 2427 #Viettel IDC ((Ho Chi Minh City)

speedtest-cli --server 6085 #VNPT-NET (Hanoi)
speedtest-cli --server 6102 #VNPT-NET (Da Nang)
speedtest-cli --server 6106 #VNPT-NET (Ho Chi Minh City)

Mình test từ VPS -> FPT