Duyệt bởi
Tag: SMS

Sử dụng PHP để gửi tin nhắn sms bằng Dcom 3G

Sử dụng PHP để gửi tin nhắn sms bằng Dcom 3G

Lướt qua trên mạng chủ yếu thấy toàn solution gửi SMS bằng Dcom 3G bằng code C# và VB. Vì một số lý do khách quan mình cần sử dụng PHP điều khiển Dcom 3G. Nghe thật vô lý phải không, trước giờ mọi người đều chỉ sử dụng PHP để lập trình web, chẳng ai dùng để làm việc với thiết bị phần cứng. Sau một hồi tìm kiếm trên Google theo hướng vô lý ấy, mình phát hiện…

Đọc Thêm Đọc Thêm